Max Weber

Sasvim je točno da čovjek nikad ne bi dostigao ono što je moguće kad ne bi stalno posezao za onime što je nemoguće.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate