Tin Ujević

Radost ću svoju saopćit svijetu, ali bol moj neka ostane za me. Neka se braća ogriju na mome žaru, ali tajnih suza ne povjeravam nikome.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate