Bertrand Russell

Najteža stvar u životu je znati koje mostove treba prijeći, a koje spaliti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate