Margaret Thatcher

U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, traži to od muškaraca. Ako hoćeš da se nešto napravi, traži to od žena.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate