Winston Churchill

Uspjeh nikada nije konačan.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate