George Smith Patton

Uspjeh je koliko visoko doskočite kad dosegnete dno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate