Francois Marie Arouet de Voltaire

Neznalica odgovara na svako pitanje koje mu se postavi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate