Blaise Pascal

Želite li da se o vama dobro govori, nemojte vi o sebi dobro govoriti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate