Christian Bovee

Ljubaznost je jezik kojim govore nijemi, a mogu ga čuti gluhi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate