Dalai Lama

Sreću određuje stanje našeg duha, a ne događaji.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate