Olivi Stephens

Žene su pametnije od muškaraca jer znaju manje, a razumiju više.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate