Siddhārtha Gautama Buddha

Um je sve, postaješ ono što misliš.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate