Haim Ginott

Sreća nije odredište, već način na koji putujemo. Sreća nije cilj sama po sebi, već nusprodukt igre, ljubavi, života i rada.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate