Nelson Henderson

Pravo značenje života je da sadiš drveće pod kojim ne namjeravaš sjediti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate