Johann Wolfgang von Goethe

Onog časa kada osjetiš da vjeruješ u sebe, znat ćeš kako živjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate