Mahatma Gandhi

Vjerujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate