Antoine Rivarol

Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate