Dietrich Bonhoeffer

U patnji je skrivena naša radost, a u umiranju naš život.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate