Béla Hamvas

Čvrsto i jako pripada smrti, maleno i slabo životu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate