Jean Giraudoux

Ljubav je želja da se bude ljubljen.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate