Ivo Andrić

Svako nisu svoju moralnu odgovornost za ono što priča, i svakoga treba pustiti da slobodno priča.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate