Kurt Vonnegut

Pazite kakvi se pravite da jeste, jer vi jeste onakvi kakvim se pretvarate.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate