Aristotel

Onaj koji ne može živjeti u društvu ili za tim nema potrebe jer je dovoljan sam sebi, mora biti ili zvijer ili bog.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate