Winston Churchill

U budućnosti će biti bogati samo oni sa znanjem.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate