Scott Sorrell

Ovo zna svaka biljka: tek kad vas zatrpaju izmetom zaista počnete rasti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate