Will Rogers

Ako psi nisu u raju, tada želim ići upravo onamo kamo su oni otišli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate