Masai

Ne upuštaj se u pošten borbu. Igraj na području gdje si stvarno jak.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate