Platon

Za dobrobit države kraljevi bi trebali biti filozofi, a filozofi kraljevi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate