Moamer el Gadafi

Ja mogu voditi dijalog apsolutno sa svakim, samo kad imam vremena za to.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate