Quintus Horatius Flaccus Horacije

Sjeti se u nesreći sačuvati prisebnost.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate