Aristotel

Znanje je vrlina.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate