Mark Twain

Drži se podalje od ljudi koji te žele obeshrabriti. To čine samo beznačajni ljudi. Samo pored velikih ljudi i ti možeš postati velik.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate