Francois Marie Arouet de Voltaire

Nije li politika samo vještina laganja u pravome trenutku?

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate