Halil Gibran

Vrlina je nekih bogataša u tome što nas uče da bogatstvo treba prezirati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate