George Bernard Shaw

Ne prestajemo se igrati zato što ostarimo; ostarimo zato što se prestanemo igrati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate