Winston Churchill

Civilizacija će uvijek biti u opasnosti kad oni koji nisu naučili slušati, dobiju pravo zapovijedati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate