Gustave Flaubert

Bog i čovjek razdvojeni su utoliko što je Bog odgovoran za početak i kraj, a čovjek za sve ono između.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate