Abraham Lincoln

Ni jedan čovjek nema dovoljno dobro pamćenje da bi bio uspješan lažljivac.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate