Anselmo

Ti postojiš tako istinski, Gospodine moj Bože, da se ne može ni zamisliti da ne postojiš.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate