Abraham Lincoln

Većina ljudi sretna je koliko odluči u umu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate