Victor Hugo

Veliki ljudi prave sami sebi postolje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate