Albin Frossman

Male istine imaju nezamislivu eksplozivnu snagu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate