Francois Marie Arouet de Voltaire

Kad propalo sve je, i izgubljena svaka nada, život postaje sramota, i smrt je dužnost tada.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate