Ivan Merz

Suvišak svojih dobara siromahu poklonite.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate