Antun Radić

Ako čovjek nešto može, to je sloboda; ali ako nešto mora, tu slobode nema.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate