William Shakespeare

Pribavi sebi staklene oči i gradi se, poput podlog političara, da vidiš ono ne vidiš.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate