Friedrich Nietzsche

Ne vjeruj onomu moji ima nagon kažnjavati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate