Maksim Gorki

Iako gledaš ikonu nećeš zato postati svetac.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate