Niccolo Machiavelli

Vladar koji želi zadržati vlast mora naučiti da ne bude uvijek dobar, nego da bude dobar ili zao prema potrebi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate