Oscar Wilde

Religija je moderna zamjena za vjeru.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate